• Theoretisch Scheidsrechter

  Vanuit de bond loopt er al geruime tijd een project om de kennis van de spelregels te verbeteren.  Dit is niet alleen uitermate belangrijk voor scheidsrechters maar ook voor de spelers zelf!  Elke club heeft ondertussen een CUC (Club Umpire Coach).  Voor onze club is dit Jens Heyns. 

  Naast onze CUC hebben we ondertussen ook een aantal scheidsrechters die een praktisch scheidsrechterexamen hebben afgelegd en vanaf nu de titel 'Club Umpire' mogen dragen.  Jullie kunnen hen herkennen aan hun door de bond geleverde 'Club Umpire outfit'! 

  Wat betreft de kennis van de spelregels bij spelers zal gradueel elke speler die in een 11-tal speelt verplicht het examen van theoretisch scheidsrechter moeten behalen via de E-learning module van de bond!

  Voor 1 september 2018 hebben reeds de spelers uit het geboortejaar 2000, 2001 en 2002 hun theoretisch scheidsrechter examen afgelegd. Op 1 september 2019 was het de beurt aan de geboortejaren 2003, 2004 en 2005.

  Concreet moeten alle spelers van geboortejaren 2000, tot en met 2009 (U14-U16-U19) voor 1 september 2021 hun theoretisch examen hebben afgelegd!

  Zij die het examen niet hebben gehaald voor het begin van volgend seizoen zullen dus niet aan wedstrijden kunnen deelnemen!

  Inschrijven kan door te mailen naar secretaris@hcintermol.be met vermelding van je voor- en achternaam en team. wacht niet te lang en zorg dat je klaar bent voor volgend seizoen!

  Zij die hun examen theoretisch scheidsrechter al eerder behaald hebben via E-learning of via een van de examensessies van de club moeten dat natuurlijk niet opnieuw doen!

  Hieronder de details van het arbitrageproject van de bond:  

  Zoals jullie weten is de arbitrage een belangrijk project in de verschillende afdelingen op nationaal en regionaal niveau.

  De laatste weken is er een nieuwe dynamiek in het Arbitrage Comité geblazen en werd er een Master Plan 2020 opgesteld. Het plan wordt momenteel uitgevoerd en zal in de komende weken aan de clubs worden voorgesteld.

  De voorbije maanden werden reeds verschillende projecten op gang getrokken waaronder de e-learning.  Momenteel zijn er 2.425 leden die voor het outdoor examen geslaagd zijn en 2.401 leden die het indoor examen succesvol hebben afgerond.

  We zijn op de goede weg en wensen deze eerste stappen in de arbitrage verder te ontwikkelen in de komende maanden.

  Daarnaast willen we ook de kennis van de spelregels van de (jeugd)spelers zélf verbeteren.

  Daarom heeft de VHL en het Arbitrage Comité,  ondersteund door de verschillende Raden van Bestuur (en in lijn met het VHL Beleidsplan 2017-2020), beslist om geleidelijk aan de kennis van de spelregels te verplichten voor alle spelers die op groot veld spelen (U14-U16-U19). Die kennis zal getoetst worden aan de hand van het e-learning examen zoals dat bekend is voor scheidsrechters. 

  Deze verplichting wordt alsvolgt over de jaren uitgerold:

  -        Vóór 1/09/2018: alle U19 spelers/speelsters (geboortejaar 2000, 2001 en 2002)

  -        Vóór 1/09/2019 :  alle U16/U19 spelers/speelsters (geboortejaar 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 en 2005)

  -        Vóór 31/12/2020 :  alle U14/U16/U19 spelers/speelsters (geboortejaar geboortejaar 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008)

  -        Vóór 31/01/2022 :  alle U14/U16/U19 spelers/speelsters (geboortejaar 2009)

  LET OP : als de speler/speelster niet geslaagd is voor zijn examen zal hij niet speelgerechtigd zijn.