• Webshop

    Doorheen het seizoen organiseren we verscheidene acties om enerzijds de clubkas te spijzen, maar anderzijds ook om onze leden meer actief bij de werking van de club te betrekken, en het teamgevoel binnen en tussen de verschillende teams te versterken.  

    HC Inter Mol is na vele jaren uitgegroeid tot een club met één G-hockeyteam, vijf volwassenenteams en maar liefst 25 jeugdteams.  We willen deze teams maximaal ondersteunen, door (o.a.) onze infrastructuur te verbeteren, onze trainers nog beter op te leiden, etc., …

    Daarnaast willen we deze teams ook de kans geven, en actief aanmoedigen om zelf ook hun steentje bij te dragen tot de verdere ontwikkeling van onze club.  Onze webshop ondersteunt de praktische uitvoering van enkele van deze activiteiten!

    In de visie van onze club staan lokale verankering, ecologie, duurzaamheid en gezondheid centraal. Deze visie trekken we uiteraard ook door naar de acties en de artikelen in onze webshop.  

    Momenteel zijn er geen lopende acties.