• Ploegindeling Seizoen 2023-2024

  •  

     

    Beste ouder(s)

    Dit formulier dient in de eerste plaats om je kind(eren) in te schrijven als lid van HCIM voor het seizoen 2023-2024. Mogen we je met aandrang vragen om dit formulier in te vullen vóór 20 april 2023. Doe je dat niet, dan beschouwen we dit als een uitschrijving. Houd er rekening mee dat er een administratieve kost t.b.v. €25 wordt aangerekend bij een nieuwe inschrijving. Vermijd deze kosten door tijdig - en dus vóór 20 april - je inschrijving voor volgend jaar te bevestigen!

    In dit formulier stellen we ook enkele gerichte vragen om ervoor te zorgen dat elke speler in een team terecht komt dat optimaal aanleunt bij zijn/haar technisch spelniveau, verwachtingen, mogelijkheden, etc., ...  We polsen via deze weg ook naar persoonlijke voorkeuren. Hou er echter rekening mee dat we niet kunnen garanderen dat we hiermee ook effectief rekening kunnen houden. De sportieve parameters (technische vaardigheden, tactisch inzicht, motivatie en attitude) zullen altijd primeren.

    De vragenlijst is gericht op het spelend lid. Vul dus de gegevens van je kind in!

    Hoewel we zeker aanmoedigen dat je als ouder deze samen met je kind(eren) invult, vragen we ook wel aandacht voor de echte voorkeuren van je zoon en/of dochter. Gedrevenheid is mooi, maar alles moet ook haalbaar zijn voor de kinderen en ook voor de omgeving (vervoer, combinatie met andere hobby's, gezinssituatie, etc., ...).  Duidelijke en transparante verwachtingen zijn belangrijk voor alle betrokkenen.

    Je kan dit formulier meerdere malen invullen met hetzelfde e-mailadres. Vergeet dus zeker niet elk kind in te schrijven voor volgend seizoen.

    Indien je beslist (hebt) om volgend jaar geen lid meer te zijn van onze club, kan je dat ook aangeven in het onderstaande formulier, en krijg je daarna nog enkele andere vragen omtrent de reden van je uitschrijving. Deze feedback wordt strikt vertrouwelijk verwerkt, en gebruikt om onze clubwerking in de toekomst te verbeteren en nog beter af te stemmen op de verwachtingen van onze leden.