• Gedragscode

  Inleiding

  Hockey Club Inter Mol is een familieclub met een rijke traditie van meer dan 40 jaar. We hechten veel belang aan vriendschap, gezelligheid en sportiviteit. Onze spelers staan wekelijks op het hockeyveld om te “leren” en om zich steeds verder te ontwikkelen in clubverband en dit op sportief en sociaal vlak. Plezier maken blijft belangrijker dan absoluut te willen winnen. De overwinning moet het resultaat zijn van een mooi (samen)spel en niet een doel op zich. 

  Om dit op een aangename manier te kunnen bereiken is er één gouden regel, namelijk: “Behandel de tegenstrever, trainers, coaches, scheidrechters, … zoals je zelf wil behandeld worden.” 

  Om dit alles te kunnen realiseren zijn er gedragsregels opgesteld die je hierbij kunnen helpen. Iedereen die in onze club actief is, draagt de gedragscode uit. Vooral trainers, coaches en ouders hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie bij het uitdragen en bewaken van deze gedragsregels. Met deze regels willen we een sfeer creëren waarin iedereen – van jong tot oud – zich veilig en gewaardeerd voelt. 

  Om dit te verduidelijken is er een gedragscode opgesteld.  Deze gedragscode bevat '10 geboden' die elke speler, vanaf z'n eerste inschrijving zou moeten volgen. Ook de ouders spelen een zeer belangrijke rol in de opbouw van sportief gedrag bij jonge spelers. Alleen samen kunnen we dit realiseren!

  #01 Respect voor de tegenstander

  • Je bent steeds op tijd aanwezig op een match. 
  • De coach ontvangt de tegenpartij.
  • Je bent steeds eerlijk en sportief ook al zijn de anderen dat misschien niet.
  • Reageer positief bij mooie acties en doelpunten van de bezoekers.
  • Moedig tegenspelers altijd aan om zich aan de spelregels te houden.
  • Respecteer de spelregels en overtreed ze niet moedwillig. 
  • Feliciteer de tegenstrevers voor hun inspanningen.
  • Je groet altijd op het einde van een match de tegenpartij.

  #02 Respect voor de scheidsrechters

  • Je bent steeds op tijd aanwezig op een match. 
  • De coach ontvangt de scheidsrechter.
  • We verwachten dat iedereen (spelers, ouders, supporters, …) het nodige respect opbrengt voor de scheidsrechters.
  • Treedt niet in discussie met de scheidsrechters.
  • Een vergissing begaan tijdens een wedstrijd is menselijk en dit moet zonder enige vorm van protest worden aanvaard. Uitleg vragen waarom men een bepaalde beslissing neemt, kan altijd. 
  • Vermijdt grof en beledigend taalgebruik.

  #03 Respect voor het publiek

  • Probeer regelmatig te komen supporteren voor uw kinderen tijdens de wedstrijden.
  • Moedig andere ouders aan om geen negatieve kritiek te uiten, om hun emoties en opmerkingen onder controle te houden.
  • Bedank je supporters voor hun aanmoedigingen.
  • Treedt niet in discussie met supporters ook al zijn zij zeer kritisch ten aanzien van het spel.

  #04 Respect voor de infrastructuur

  • Gemaakte rommel ruimen we op.
  • Gebruik het poortje om het veld te betreden, spring niet over de omheining.
  • Hockeysticks worden niet op tafels of stoelen gelegd.
  • Blijf steeds in de veldzone dat bestemd is voor de supporters.
  • Respecteer de infrastructuur (het terrein, kleedkamers, clubhuis, …) alsook het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld.

   #05 Respect voor mijn coach

  • Je toont respect voor de coach.
  • Indien je een toelichting wil van je coach, doe dit dan na de wedstrijd en doe dit in alle sereniteit. Zorg dat de discussie privé blijft.
  • Luister naar elkaar.
  • Laat de coach tijdens de match zijn werk doen in volle vertrouwen en houd zelf enige afstand.  Breng uw kind niet in de war door zelf als tweede coach op te treden, met soms tegenstrijdige opmerkingen ten opzichte van de coach.
  • U dient het gezag van de coach te respecteren voor, tijdens en na de match.
  • Het is de coach (samen met de trainer/hulpcoach) die de teamopstelling bepaalt.  
  • Neem na de wedstrijd even de tijd om de coach te bedanken.
  • De coach rapporteert problemen van of met leden aan het bestuur. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders ingelicht.

  #06 Respect voor mijn club

  • Helpende handen zijn altijd welkom!
  • Respecteer de beurtrollen voor bijvoorbeeld het carpoolen bij verplaatsingen.
  • Respect hebben voor de vrijwilligers die zich voor jullie inzetten in hun vrije tijd. 

  #07 Respect voor mijn teamgenoten

  • Geef positieve feedback en moedig teamgenoten aan om het beste uit zichzelf te halen.
  • Wees fier op hun inzet en feliciteer ze met hun match. 
  • Moedig je medespelers altijd aan om zich aan de spelregels te houden.
  • Zet je volledig in voor je team: jouw acties hebben gevolgen voor de andere leden van je ploeg. Bijvoorbeeld: doordat jij niet naar een wedstrijd komt, zijn er misschien niet voldoende spelers of wanneer jij door ongepast gedrag van het veld gestuurd wordt, breng je je ploeg hiermee in moeilijkheden.
  • Hockey is een ploegsport, je speelt het spel samen. 

  #08 Respect voor mijn lichaam

  • Zoek een goed evenwicht tussen je sport en je studies/werk.
  • Help kinderen op hun weg naar zelfstandigheid en begeleidt hen bij het nemen van hun verantwoordelijkheid wat betreft communicatie en gedrag met ploeggenoten, scheidsrechters, trainers, coaches, …
  • Zorg voor de nodige bescherming.  Scheenbeschermers, bit, pc-masker, handschoen, …) zijn geen overbodige luxe en helpen je om blessures te voorkomen.
  • Wanneer een speler op de grond ligt, stop je het spel onmiddellijk.  
  • Drink voldoende water (zeker op warme dagen) tijdens de trainingen, maar respecteer hiervoor de afgesproken momenten.

  #09 Respect voor de verliezer

  • Geef daar, waar het verdiend is, het team een compliment voor hun goede en sportieve spel. De winnaar is diegene die ook tegen zijn verlies kan.
  • Verlies met nederigheid en win met bescheidenheid. 
  • Bij het einde van een match hebben steeds twee ploegen zich ingezet en verdienen ze ook beiden een applaus. Zonder tegenstanders zou er immers geen wedstrijd zijn.

   #10 Respect voor het hockey

  • Pestgedrag wordt niet getolereerd.
  • De speler (of ouder van) reageert altijd op correspondentie van de coach, trainer, …
  • Lidgeld wordt op tijd betaald.

  U kan deze regels (10 geboden) ook terugvinden op onze club wanneer u het veld betreedt.

  Besluit

  Het op papier zetten van een gedragscode is slechts een begin. Veel belangrijker is het om deze regels te laten leven in de club, ze uitdragen en ze naleven.

  Indien er opmerkingen zijn of men heeft het gevoel dat er zaken niet goed verlopen, geef dit dan door aan het bestuur. We trachten er steeds samen uit te komen en dit altijd in open communicatie.

  In bepaalde situaties kan het (meermaals) overtreden van deze gedragscode leiden tot het opleggen van een sanctie.  Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast en besproken met de ouders. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar alternatieve maatregelen en een sanctie is de allerlaatste maatregel.