Wat is G-Hockey?

G-Hockey staat garant voor hockeyplezier voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap en/of een autisme spectrum stoornis. We  mikken hierbij op mensen die buiten hun wil om moeilijk (of niet) aan bod komen in de reguliere werking van hockeyclubs. Vanaf een leeftijd van 12 jaar zijn de personen uit deze doelgroep welkom in onze club.

Wat is onze bedoeling?

Sport is heilzaam voor ieder van ons. De fysieke, psychische en sociale voordelen van sportbeoefening zijn bekend. Onze club wil iedereen, dus ook andersvaliden, de kans bieden om via de hockeysport van deze zelfontplooiing te genieten.  Daarnaast erkennen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als sportclub. Wij willen al onze leden leren omgaan met sociale diversiteit zodat zij ervaren dat verschillen verrijkend zijn.

Hoe pakken we het praktisch aan?

Vanaf 2 september richten we wekelijks een G-Hockeytraining in die plaatsvindt op woensdagavond van 18u00 tot 19u00. De club zorgt voor de nodige begeleiders en ook het basismateriaal (sticks, beenbeschermers, ballen) wordt door de club voorzien. 

Het nieuwe aan dit seizoen is dat we gaan werken aan integratie en daarom wordt er aan spelers van de U16 jongens gevraagd om via beurtrol ons eigen G-hockey team te versterken. Zo kunnen de "Blue Socks", want dat is voortaan de naam die ze zullen uitdragen, meer wedstrijdgevoel ontwikkelen.  Na verloop van tijd zullen we deze eer overdragen aan een andere ploeg.  Zo komen er verschillende ploegen aan bod en worden onze Blue Socks helemaal ge├»ntegreerd in onze club.

Want uitendelijk zijn we allemaal G-weldig!