• COVID19 - Richtlijnen seizoen 2020-2021

 • Beste sporters, trainers, coaches, ouders, supporters en andere bezoekers van onze club.

  COVID19 heeft het vorige seizoen tot een abrupt einde gebracht. Ook vandaag is COVID19 nog aanwezig in onze samenleving, en beïnvloedt het onze dagelijkse beleving. De hockeysport ontsnapt daar niet aan. Tot nader order heeft de Koninklijke Nationale Hockey Bond een volwaardige kalender uitgebracht voor het hockeyseizoen 2020-2021. Uiteraard zijn wij als hockeyclub zelf verantwoordelijk om de trainingen, de competities en de omkadering daarvan te organiseren in overstemming met de voorschriften van de Nationale Veiligheidsraad en de bijkomende bevoegde instanties (e.g. Vlaams Gewest, provincie Antwerpen, gemeente Mol, etc., ...).  

  Via deze weg zullen wij stipt en correct communiceren met alle bezoekers van onze club. Aangezien de intensiteit en de aanwezigheid van COVID19 voortdurend verandert, bestaat de mogelijkheid dat ook de onderstaande richtlijnen veranderen. Wij vragen u dan ook om op geregelde tijdstippen, en voor elk bezoek aan onze club, de onderstaande richtlijnen te willen lezen, en deze tijdens uw bezoek aan onze club na te leven.  

  Mogen wij vooral vragen om het gezond verstand te laten zegevieren, de basisrichtlijnen inzake (hand)hygiëne en social distancing te respecteren, en begrip en respect op te brengen voor iedereen in deze bijzondere tijden. Waak over uw eigen gezondheid en die van anderen! 

  TRAININGEN - 15/08/2020

  Het volledige trainingsschema wordt uitgevoerd. Trainingen worden ingepland zoals meegedeeld op de website van de club. Douches en kleedkamers blijven gesloten, en zijn dus niet toegankelijk.

  Sportief gelden voor sporters geen beperkingen. Fysiek contact is toegestaan, maar het is aangeraden om dit zoveel als mogelijk te beperken. Tijdens het sporten is het dragen van mondmaskers niet verplicht. Bij jeugdtrainingen (voor spelers jonger dan 18 jaar) zal er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig zijn op de terreinen van de club. Aan alle deelnemers wordt gevraagd om de handen voor en na de training (thuis) grondig te wassen. Bij aanvang en na afloop van de training, en bij het betreden en/of het verlaten van het veld moeten de handen worden ontsmet. Op de club zijn hiertoe handgels voorzien.

  Voor trainers gelden specifieke richtlijnen, die u hier kan raadplegen. 

  WEDSTRIJDEN - 15/08/2020

  De wedstrijden vinden plaats zoals voorzien in de planning van de KBHB en de VHL. Een overzicht van de wedstrijdplanning vindt u in de sportlink Hockey Belgium App. Douches en kleedkamers blijven gesloten, en zijn dus niet toegankelijk.  

  CAFETARIA - 15/08/2020

  Het cafetaria van de club zal geopend en toegankelijk zijn op westrijddagen vanaf 1 uur voor de aanvang van de eerste wedstrijd van de dag, en tot 1 uur na het einde van de laatste wedstrijd van de dag. Er zijn geen zitplaatsen voorzien. Er wordt gebruik gemaakt van een éénrichtingssysteem, met gescheiden in- en uitgang. In het cafetaria, en in de eventuele wachtrij buiten aan het cafetaria is het dragen van een mondmasker verplicht. In het cafetaria is de nodige signalisatie aangebracht om zowel het verloop doorheen de ruimte, als het houden van de nodige afstand te faciliteren. Aanpalend aan het cafetaria is een feesttent voorzien waar zich zgn. bubbels van 10 personen mogen vormen rond staantafels. Tussen de staantafels moet een afstand van 1,5 meter gerespecteerd worden. 

  Ons barpersoneel volgt alle geldende richtlijnen! De gevolgde veiligheidsvoorschriften zullen ook duidelijk zichtbaar geafficheerd worden in en rond het cafetaria. 

  OPENBAAR DOMEIN / TOESCHOUWERS - 15/08/2020

  Op het openbaar domein rond het veld en op de club gelden de algemene richtlijnen met betrekking tot social distancing en het dragen van mondmaskers. Bezoekers moeten te allen tijde een veilige afstand van 1,5 meter bewaren van alle personen die niet tot de eigen bubbel van 5 personen behoren. Mondmaskers zijn verplicht vanaf de leeftijd van 12 jaar. Over gans de clubinfrastructuur is signalisatie aangebracht die het verloop over het domein in goede banen leidt.  

  De toiletten zijn uiteraard toegankelijk. Ook hier gelden de basis hygiëne- en afstandregels. Handgels zijn voorzien over gans de clubinfrastructuur. Een toiletbezoek biedt echter de ideale gelegenheid voor het grondig wassen van de handen. 

  Op de club geldt een verplichte en individuele registratie. Deze registratie kan gebeuren via het scannen van een QR code (waarna u digitaal uw gegevens kan registreren), of via het invullen van een papieren registratiedocument. Uw gegevens worden 4 weken bewaard in het kader van een mogelijk noodzakelijk contactonderzoek. U wordt gevraagd uw volledige naam, uw contactgegevens, uw eventuele tafelnummer en het uur van uw aankomst op de club te noteren. De verkregen gegevens worden na een periode van vier weken vernietigd.

  RESPECT & SAMENWERKING

  Vanuit het bestuur willen wij elk van u hartelijk danken om deze maatregelen na te leven.

  De verregaande inspanningen van velen worden tenietgedaan wanneer slechts enkelen de maatregelen niet volgen. Wij roepen dan ook alle bezoekers van onze club op om de maatregelen te volgen, maar ook om erop toe te zien dat anderen deze maatregelen ook volgen. Ziet u iemand die de maatregelen niet volgt, meld het dan aan een vertegenwoordiger van onze club.

  Samen maken we er mooi, gezond en veilig hockeyseizoen 2020-2021 van!