Opleiding Aspirant-Initiator Hockey

Een Aspirant-Initiator voert een programma uit dat hem/haar wordt aangereikt door een hoger opgeleide aanwezige trainer (Initiator, Instructeur, Trainer) onder wiens toezicht hij/zij aan de slag gaat. De Aspirant-Initiator dient enkel uitgewerkte oefeningen aan te bieden.  

Om Aspirant-Initiator te worden volg je een opleiding, die sterk praktijkgericht is, van 16 uren. De opleiding wordt gegeven door Bart Van Bruggen en Peggy Pittoors (erkende docenten van de Vlaamse Trainersschool).

De inhoud van de opleiding spitst zich toe op het didactisch handelen van de Aspirant-Initiator. Er wordt geen examen afgenomen, maar de cursisten worden tijdens de duur van de opleiding permanent geëvalueerd. De docent zal in de beoordeling van de cursist onder andere rekening houden met:

 • communicatieve vaardigheden
 • attitude en inzet
 • motivatie
 • enthousiasme
 • kennen en kunnen toepassen van het oefenstofpakket

De opleiding Aspirant-Initiator Hockey is een erkende cursus, waarvan de geslaagde cursisten worden gehonoreerd met een VTS–attest. De enige voorwaarde waaraan men moet voldoen is dat de kandidaat-cursist minstens 15 jaar moet worden in de loop van het kalenderjaar.

Deze cursus zal doorgaan op onze club en dit op de volgende data:  

 • Donderdag 15/10 2016: theorie van 18u30 tot 20u30 (Peggy)
 • Donderdag 22/10 2016: praktijk van 18u30 tot 20u30 (Bart)
 • Donderdag 12/11 2016: theorie van 18u30 tot 20u30 (Peggy)
 • Dinsdag 17/11 2016: praktijk van 18u30 tot 20u30 (Bart)
 • Dinsdag  26/1 2016: praktijk van 18u30 tot 20u30 (Bart)
 • Woensdag 10/2 2016: praktijk 16u00 tot 20u00 (Bart)

Vanuit onze club hebben we bewust gekozen om deze data te spreiden over verschillende maanden, zodat we de studenten voldoende tijd geven om deze materie onder de knie te krijgen en dit tijdens hun trainingen toe te passen.  Daarnaast krijgen ze zo ook voldoende tijd om te besteden aan hun schoolwerk en hun sport.

Let op: deze cursus is verplicht voor onze huidige trainers die niet beschikken over het aspirant-initiator attest of het diploma initiator.