• Het clubhuis zal één uur voor de eerste wedstrijd geopend worden
  • Het clubhuis zal ten laatste 2 uur na het affluiten van de laatste wedstrijd gesloten worden

Indien de bar vroeger moet geopend worden of langer moet open blijven, gelieve de bar verantwoordelijke tijdig te verwittigen
(Bernard Ghaye +32 473 31 30 31 of bernard.ghaye@telenet.be)